Kuvittele lapsen elämän ensimmäiset 18 vuotta. Hyvin todennäköisesti lapsi ja nuori viettää lähes viidesosan elämänsä tunneista ennen täysi-ikäisyyttä kunnan kiinteistöissä, päiväkodissa ja kouluissa. Hengittäen sen ilmaa; nauttien tai huonossa tilanteessa kärsien. Kaupungin ylläpitämien kiinteistöjen kunto on yksi keskeisistä terveysvaikuttajista kehittyvälle immuunijärjestelmälle.

Siksi kaupungin kiinteistöjen sisäilmakysymykset eivät ole triviaa. Ja tärkeää on, että käyttäjien tuntemuksia ei vähätellä. LVI-insinööri voi osoittaa taulukolla tai laskelmalla kaiken olevan kunnossa, mutta tosi asiantuntija on opettaja tai oppilas, joka tietää miltä tuntuu 6 tunnin jälkeen.

Julkisten tilojen käyttäjiltä tulee kuitenkin paljon palautetta, että asiat eivät ole kunnossa. Onko silloin kuunneltu hienoa järjestelmää vai käyttäjiä? Koulurakennuksissa 20 oppilaan käyttöön suunnitellussa luokassa saattaa olla ahdettuna 30 oppilasta. Ilmanvaihto ei ilman rakenteellisia muutoksia todennäköisesti saada toimimaan tälle 1,5 suuremmalle määrälle.

20170205_0065%2C%20Photo%20Jukka%20Heili

Ilmanlaatu voi olla huonoa muustakin syystä kuin homepölystä. Homeiden toksiinit voivat olla salakavalampi vaikuttaja ja materiaalien emissioiden selvittäminen hankalaa. Rakentamisen järjestelmää kaupungissa on silloin syytä tarkastella.

Tilakeskus on Tampereella aktiivisesti ollut mukana kehittämässä energiatehokkuutta. Satojen tuhansien kuutioiden lämmittämisessä tehokkuudella onkin merkitystä. Silti aihetta ei ole mennä ylitehokkuuteen. Vaikkapa ilmanvaihdon sammuttaminen yöaikaan – syntyykin ongelmia haitta-aineiden kertyessä ilmaan, eikä tehostettukaan poisto aina riitä.

Pormestaritasolta on kuultu, että rakentaminen on liian huonolaatuista. Asenne alalla ei yleisesti laadun suhteen ole kunnossa, mutta ei tilaaja - varsinkaan näin iso toimija kuin kaupunki – voi ummistaa silmiään tilaajan vastuulta: pitää osata vaatia ja myös varmistaa hankintasopimuksilla, että tulee laatua eikä sekundaa.

Tampereellakin kannattaisi suosia elinkaarimallilla tehtäviä hankintoja, jolloin rakentajalla on suora intressi tehdä kuin entinen rakentaja itselleen. Elinkaarimalleihin kannattaisi sisällyttää käyttäjien hyvinvoinnin laajasti yhtenä kriteerinä onnistuneesta toteutuksesta. Silloin on merkitystä materiaalien päästöttömyydellä, esteettisillä ja viihtyisillä ratkaisuilla.

Suunta voi olla vain kohti parempaa kokemusta myös kouluissa, päiväkodeissa ja kunnan työpisteissä.