Teisko-foorumin nimissä järjestettiin keskustelutilaisuus liittyen Teiskon alueen matkailuun. Elämyspalveluiden tiloihin Teiskon kirkonkylälle kokoontui yli 20 henkeä, joista moni toimi jollain tavalla matkailun tai palveluiden parissa Teiskossa. Järjestäjinä toimivat Teiskon kylätalo ry, Terälahden Seutu ry ja Kaanaan kyläyhdistys ry

Kuulimme Tampereen kaupungin Timo Antikaiselta, että hän on valmistelemassa Teiskon yritystoiminnasta eräänlaista master plania tämän vuoden aikana. Antikainen arvioi, että se mitä kaivataan, on matkailun ympärille tehtävä suunnitelma. Aasian turistien odotetaan löytävän keskisen Suomen viimeistään siinä vaiheessa, kun Lapissa alkaa täyttyä.

Luontomatkailu on Tampereella valttikortti. Järvet erityisesti; puhtaus ja hiljaisuus, turvallisuus. Hän korosti myös, että palveluita pitäisi pystyä paketoimaan valmiiksi kokonaisuuksiksi.

Timo Antikainen kertoo, että hän ajattelee nostavansa master planissa muutamat asiat kehityskohteiksi, mahdollista on myös katsoa kaavoituksellisia asioita. Ajatus on viedä aihioita ja suunnitelmia käsiteltäväksi päätöselimille, ei valmiita suuria paketteja.

Antikainen kertoi lisäksi, että vuoden alusta on käynnistetty Tampereen Tarina brändityön www.tampereenkasvot.fi , missä on kolme teemaa, joista yksi on elämyksiin liittyvä. Tämä on vielä kahden viikon ajan vielä avoinna.

teiskof-matkailu.jpg

Keskustelu Antikaisen esityksen jälkeen korosti sitä, että tarvitaan kaupungin positiivista suhtautumista Teiskon kehittämiseen. Joukkoliikenteen toimiminen on myös matkailupalveluiden osalta aivan keskeistä. Maaseutuohjelmassa keskeiseksi kehittämiskohteeksi nostettu Kaanaan moottoriurheilukeskuksen kehittäminen on edennyt viime aikoina. Muiden asioiden osalta, kuten Maisansalon kehittämisessä ei ole ollut samanlaista onnistumista.

Seuraavaksi Timo Hanhilahti kertoi Maisansalon kehittämissuunnitelmista. Idealla on poliittisen ryhmien vahva tuki ja Ruotulan aluetta on kantakaupungin yleiskaavassa nyt päätetty kehittää asumiskäyttöön. Nopeita muutoksia tuskin on silti tapahtumassa.

Maisansalossa voisi olla kaavassa 20 000 kem uutta alaa + tekniset tilat, mikä on ollut taso aikaisemmissa kaavaehdotuksissa. Monet rajanaapurit ovat olleet positiivisia, muun muassa Murikka-opisto on ollut halukas lähtemään mukaan kaavoitukseen.

Tätä seuraavassa keskustelussa tuli esiin, että Maisansalon suunnittelussa pitää huomioida alueen hyvät luontokohteet, jotta luontohyvinvointipalvelut tai vaikkapa revontulien katseluun ei tule haittoja.

Majoitusta tarjoava Kiviojan Helmi sekä majoitusta, elämyksiä ja pitopalveluita tarjoava Laura Mannonen kertoivat lisäksi kokemuksistaan toimimisesta matkailun parissa.

Halu ja mahdollisuus yhteistyöhön nyt käsillä

Tilaisuuden perusteella paikallisilla toimijoilla on vahva halu löytää yhteisiä toimintatapoja. Mahdollisuudet yhteiseen viestintään ja myös palveluiden paketoimiseen on olemassa. Nyt kaivataan lisää yhteistä keskustelua ja kokeilua.

Monissa puheenvuoroissa korostettiin, että toisia ei pidä nähdä kilpailijoina vaan kumppaneina. Uusia yritystarpeitakin nousi esiin Teiskoon kaivattiin ruokailupaikkaa, missä voisi käydä syömässä paikallista ruokaa. Keskustelussa nousi esiin myös suuri tarve yhteistyökumppaneille Kaanaa Centerin tiimoilta. Pitopalvelua kaivattaisiin isojen tapahtumien yhteydessä ja Tampereen laskuvarjokerhon tullessa toimimaan kentälle viimeistään ensi keväänä on tarvetta jatkuvasti eri palveluille.

Yhteistä markkinointia alettiin jo vähän miettiä. Tampere Countryside voisi olla yksi kokoava teema ja www.teisko.fi pitäisi saada yhteiseen käyttöön.

Joka tapauksessa vilkas keskustelu tilaisuuden loputtua lupaa hyvää. Varmasti yhteistä toimintaa syntyy jo pian, sillä käyntikortteja vaihdettiin ja ensimmäisiä yhteistyön paikkoja jo sovittiin.

Kaupungillekin toiveita

Tampereen kaupungin suuntaan lähti ideoita ja toiveita.

Kokonaismarkkinoinissa tärkeää olisi, että Visit Tampere tekee matkailun boostaamista ulkomailla olleessaan muutenkin. Perttu Pesän porukkaan pitää saada henkilö, joka nimenomaan buustaisi matkailuvientiä.

Lisäksi tarvittaisiin yleismarkkinointia tarjolla olevista palveluista vähintään Pirkkalan lentoasemalla, Rautatieasemalla, ja Nysseissä.

Jonkinlaisen pelkona yhteistyölle keskustelussa nousi valmismatkalaki. Antikainen lupaili, että kaupunki voi selvittää kaikkien yrittäjien puolesta vaikutukset oikeasti ja etsiä sopivat toimintamallit.